ด่วน! กฟผ.รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ 1,052 ตำแหน่ง ปิดรับ 3 มี.ค.นี้

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/กฟผ.-728×910.jpg
ด่วน! กฟผ.รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ 1,052 ตำแหน่ง ปิดรับ 3 มี.ค.นี้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แจ้ง ขยายเวลารับสมัคร จ้างงานระยะสั้น 1 ปี ในโครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.
อ่านข่าว กฟผ.ฝ่าดิสรัปต์ แตกไลน์ขยายธุรกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร
-สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
-สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาในปี พ.ศ. 2562 – 2563 เท่านั้น
-ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
วันที่เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 ทางระบบออนไลน์
จำนวนอัตราที่เปิดรับ : รวมจำนวน 1,052 อัตรา
พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร : รอบพื้นที่ 9 เขื่อน และ 3 โรงไฟฟ้า
ระยะเวลาการจ้างงาน : 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้าง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุด
ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจการชุมชน รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม พร้อมสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber หรือแสกน QR Code ด้านล่าง
หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน โทร. 0 2436 5341 หรือ 0 2436 4715 ในวันและเวลาราชการ