ด่วน! ไทยป่วยโควิด วันเดียวพุ่ง 745 ราย ตายเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชาวกทม.

ด่วน! ไทยป่วยโควิด วันเดียวพุ่ง 745 ราย ตายเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชาวกทม.
เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า
ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 745 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 152 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 577 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 16 ราย รวมสะสม 8,439 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 6,379 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 2,037 ราย รักษาหายแล้ว 4,352 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสมที่ 65 ราย
ผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุ 56 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนาที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีโรคประจำตัวความดันสูง เบาหวานและไขมันเลือดสูง มีประวัติเข้าพื้นที่เสี่ยงแถว จ.สมุทรปราการและคลองเตย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม เข้ารับรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน กทม. มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ รับประทานอาหารไม่ได้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้น จึงเข้าเป็นผู้ป่วยใน มีอาการไข้ 38.5 เซสเซียส ความอิ่มตัวของออกซิเจนเลือด เหลือ 85% ผลเอกซเรย์ปอดพบปอดอักเสบและหัวใจล้มเหลว จึงส่งตรวจพบเชื้อ ผลออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม ยืนยันพบเชื้อและต่อมาเมื่อวันที่ 2 มกราคม อาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ใส่ท่อช่วยหายใจ และเมื่อวันที่ 3 มกราคม อาการแย่ลงและระบบทางเดินหายใจล้มเหลว เสียชีวิตในเวลา 17.40 น.