ผงะ! ไทยป่วยโควิดใหม่ 309 ราย พบในการค้นหาเชิงรุกถึง 217 ราย

ผงะ! ไทยป่วยโควิดใหม่ 309 ราย พบในการค้นหาเชิงรุกถึง 217 ราย
วันที่ 22 มกราคม ที่ ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า
ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 309 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 297 ราย แบ่งเป็นตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ 80 ราย และผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 217 ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค(Quarantine) 12 ราย
สำหรับ ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 80 ราย พบใน สมุทรสาคร 49 ราย กรุงเทพมหานคร(กทม.) 8 ราย ตาก 5 ราย ปทุมธานี 6 ราย นนทบุรี 1 ราย อยุธยา 2 ราย กาญจนบุรี 2 ราย เพชรบุรี 2 ราย ราชบุรี 3 ราย และสมุทรปราการ 2 ราย โดยวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนเพิ่มมากขึ้นถึง 217 ราย พบในสมุทรสาคร 212 ราย และ กทม. 5 ราย ขณะเดียวกัน แผนที่ประเทศไทยที่พบผู้ป่วยยืนยัน ยังอยู่ที่ 63 จังหวัด เมื่อจำแนกรายจังหวัดพบว่าพื้นที่พบผู้ป่วยมากอยู่ในสมุทรสาคร สะสมที่ 5,036 ราย ชลบุรี 648 ราย กทม. 648 ราย ระยอง 572 ราย สมุทรปราการ 321 ราย และ จันทบุรี 220 ราย
ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม 13,104 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 10,765 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 4,384 ราย รักษาหายแล้ว 10,224 ราย เหลือรักษาอยู่ 2,809 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 71 ราย หากนับผู้ป่วยในรอบใหม่สะสมที่ 8,867 ราย หายป่วยแล้ว 6,284 ราย ยังรักษาอยู่ 2,572 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 10 ราย เสียชีวิตสะสมที่ 11 ราย
สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 660,000 กว่าราย สะสมที่ 98 ล้านราย เสียชีวิตสะสมที่ 2.1 ล้านราย ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 128 ของโลก ส่วนเมียนมาพบผู้ป่วยใหม่ 445 ราย มาเลเซียพบผู้ป่วยใหม่มากกว่า 3 พันราย