‘ผบ.ตร.’ สั่งจเรตร. ลุยสอบเอาผิด 7 ตำรวจ ‘ระยอง-ชลบุรี’ หลังหลักฐานชัด ปล่อย…

“ผบ.ตร.” สั่งจเรตำรวจ ลุยสอบเอาผิด 7 ตำรวจ ระยอง-ชลบุรี หลังมีหลักฐานชัด ปล่อยมีบ่อนแพร่โควิด-19
เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 3/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ใจความว่า ด้วยได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานจเรตำรวจตามคำสั่งสำนักงานจเรตำรวจ ที่ 218 /2536 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีปรากฏข้อก็จริงต่อสังคมว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโควิด-19 (COVD 19) ในจังหวัดระยองและกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนนัน หรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง เรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้
1.พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง
2.พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี
3.พ.ต.ท.โกศล เกิดมณี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองระยอง
4.พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ กมขุนทด รอง ผกก.ป.สภ.เมืองระยอง
5.พ.ต.ท.ณัฐกร มงคลมหา รองผกก.ป.สภ.บางละมุง
6.พ.ต.ท.คำพันธ์ ขวัญทอง สว.สส.สภ.เมืองระยอง
7.พ.ต.ต.ธนา วิเศษชัย สวป.สภ.เมืองระยอง
ซึ่งเป็นผู้รับผิดขอบพื้นที่ดังกล่าวมานาน ไม่เอาใจใส่ ปล่อยปละละเลย ในการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามอบายมุข เป็นเหตุให้ประชาชนติดเชื้อโรคโควิด-19 จากบ่อนการพนันในพื้นที่ สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทุกมิติ ขัดต่อคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 234 /2548 ลงวันที่ 27 เมษายน 2548 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข เหตุเกิดวันเวลาใดไม่ปรากฏแน่ชัด ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 บริเวณพื้นที่ใกล้สถานีขนส่ง แห่งที่ 1 (ขนส่งเก่า) ตำบลประตู อำเภอมือง จังหวัดระยอง และ บริวณหลังร้านนำชัยและร้านเฉลิมกรุง พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 84 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสืบสวนในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1.พล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จเรตำรวจ (สบ 8) เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาอีก 6 ราย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสืบสวนดำเนินการสืบสวนพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสืบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่น นอกจากที่ะบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่น และคณะกรรมการสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำในเรื่องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว

Ruay Directory

ไม่พบเมนู