‘เพื่อไทย’ ห่วงวัคซีนไม่ทั่วถึงปชช.ทุกคน กังขา รบ.สั่งซื้อจากบริษัทจีน เอื้อทุนใหญ่หรือไ...

“เพื่อไทย” ห่วงวัคซีนไม่ทั่วถึงปชช.ทุกคน กังขาวัคซีนที่ รบ.สั่งซื้อมีเจ้าสัวไทยถือหุ้นกว่า 15%…